- پروانه ساخت : ۳۸/۱۱۹۰۲
- مشخصات محصول :
Name : T.S.P
Formula : Na3PO4
PH : 12 ± 0.3
Assay : Min. 97.0%
Arsenic : Max. 3 PPM
Fluoride : Max. 50 PPM
Insoluble Substances :Max. 0.2%
Lead : Max. 4 PPM
- بسته بندی : کیسه های لامینیت شده PP با لفاف داخلی نایلونی به وزن بیست کیلوگرم
- زمینه های کاربرد در صنایع غذایی :
  • Buffering agent
  • Emulsifiers
  • Protein modifier
  • Alkalinity