- پروانه ساخت : ۳۸/۱۱۹۰۳
- مشخصات محصول :
Name : T.S.P.P
Formula : Na4P2O7
PH : 10 ± 0.2
Assay : Min. 95.0%
Arsenic : Max. 3 PPM
Fluoride : Max. 50 PPM
Insoluble Substances :Max. 0.2%
Lead : Max. 4 PPM
- بسته بندی : کیسه های لامینیت شده PP با لفاف داخلی نایلونی به وزن بیست و پنج کیلوگرم
- زمینه های کاربرد در صنایع غذایی :
  • Dispersing Agent
  • Coagulant
  • Sequestrant
  • Alkalinity
  • Protein modifier
  • Emulsifiers