- پروانه ساخت : ۳۸/۱۱۰۵۵
- مشخصات محصول :
Name : M.S.P
Formula : NaH2PO4
PH : 4.1- 4.7
Assay : Min. 98.0%
Arsenic : Max. 3 PPM
Fluoride : Max. 50 PPM
Insoluble Substances : Max. 0.2%
Lead : Max. 4 PPM
- بسته بندی : کیسه های لامینیت شده PP با لفاف داخلی نایلونی به وزن بیست و پنج کیلوگرم
- زمینه های کاربرد در صنایع غذایی :
  • Buffering agent
  • Acidulant
  • Mineral supplement