- پروانه ساخت : ۳۸/۱۱۰۵۴
- مشخصات محصول :
Name : D.S.P
Formula : Na2HPO4
PH : 9 ± 0.2
Assay : Min. 98.0%
Arsenic : Max. 3 PPM
Fluoride : Max. 50 PPM
Insoluble Substances : Max. 0.2%
Lead : Max. 4 PPM
- بسته بندی : کیسه های لامینیت شده PP با لفاف داخلی نایلونی به وزن بیست و پنج کیلو گرم
- زمینه های کاربرد در صنایع غذایی :
  • Mineral supplement
  • Buffering agent
  • Protein Modifier
  • Emulsifiers
  • Dispersing agent
  • Alkalinity