- پروانه ساخت : ۳۸/۱۰۲۴۲
- مشخصات محصول :
Name : S.A.P.P
Formula : Na2H2P2O7
PH : 4 ± 0.2
Assay : Min. 93.0%
Arsenic : Max. 3 PPM
Fluoride : Max. 50 PPM
Insoluble Substances : Max. 1%
Lead : Max. 2 PPM
- بسته بندی : کیسه های لامینیت شده PP با لفاف داخلی نایلونی به وزن بیست و پنج کیلوگرم
- زمینه های کاربرد در صنایع غذایی :
  • Sequestrant
  • Acidulant
  • Protein modifier
  • Emulsifiers
  • Coagulant
  • Leavening agent
  • Dispersing agent