بیکینگ پودر
بیکینگ پودر یک افزودنی مجاز خوراکی ، به عنوان عامل «ورآورنده» ، «ترد کننده» ، «ارتقا دهنده کیفی» در روند پخت کیک ، شیرینی ، نان و بعضی از غذاها توصیه گردیده است . ترکیبات اصلی این محصول شامل جوش شیرین و اسیدهای مجاز خوراکی میباشد و نسبت مواد اولیه به گونه ای تنظیم گردیده است که پس از اتمام مراحل پخت ، جوش شیرین کاملاً تجزیه و از محیط محصول خارج میگردد . لذا مصرف محصول این شرکت هر گونه نگرانی نسبت به مضرات جوش شیرین موجود در بیکینگ پودر را مرتفع میسازد . ترکیبات و اسید(های) خوراکی مناسب با توجه به
  • * محصول نهایی خط تولید
  • * مواد اولیه مصرفی در خط تولید
  • * نوع خط تولید و شرایط پخت
انتخاب میگردد. این شرکت با توجه به اهمیت و تنوع کاربرد این افزودنی غذایی محصولات خود را تحت نامهای تجاری مهسا ( دارای پروانه ساخت شماره ۳۸/۱۰۰۳۵ ) و لانک ( دارای پروانه ساخت شماره ۳۸/۱۰۰۸۶ ) تولید و عرضه مینماید .